Meny
Søk

Reglement for feriestedene

1. Berettiget til leie er kun medlemmer av Sykehuspersonalets Interessekontor SA.

2. Påmelding skjer ved søknad til kontoret hvor det skrives leiekontrakt. Det skal oppgis navn og adresse, medlemsnummer, oppholdets varighet og antall personer. Leien betales 14 dager før leieperioden i Norge og 30 dager i utlandet og refunderes ikke etter denne fristen.

3. Det er forbudt å overdra leieobjektet eller hytta til andre. I ferietiden kan ingen gjøre regning med å få leie for lenger tid enn 1 uke. Ankomst kl. 17.00  og avreise kl. 15.00. Weekend leie løper fra fredag kl. 17.00 til søndag kl. 15.00. Fremkjøring med bil skjer på eget ansvar.

4. Noen av feriestedene har båter som kan benyttes av andelseierne. Når båtene ikke benyttes, skal de være forsvarlig festet.
Andelseierne er selv ansvarlig for barnas ferdsel på feriestedet.

5. Det må ikke gjøres opp ild i det fri. Overtredelse medfører bortvisning, og i graverende tilfelle straffeansvar.

6. Fra kl. 23.00 skal det vises særskilt hensyn til andre leietakere på feriestedet.

7. Alle som oppholder seg på feriestedet må rette seg etter de gjeldende regler, og områdets gjeldende jakt- og fiskebestemmelser. Overtredelse, se pkt. 5.

8. Leilighet og toalett skal være rengjort når du forlater stedet og i en slik stand som du ønsker å finne det når du ankommer. Det skal også være pent og ryddig på uteområdene. Ovn/peis skal være rengjort, og papir og ved skal ligge klart til opptenning til neste gjest ankommer.

9. Oppdager du feil eller mangler skal dette meddeles til stedets vaktmester, og anmerkes i "egenerklæringen" på kontraktens returdel. Unnlates dette blir du selv ansvarlig. Etter avreise vil vaktmesteren kontrollere at alt er i orden. Utbedring av for dårlig renhold og ikke rapportere og erstatte skader vil bli fakturert leietaker senere.

Leietider

Vi gjør oppmerksom på at leietiden er:
Fra kl. 17.00 på ankomstdag til kl. 15.00 på avreisedag i Norge og kl. 15:00 til kl. 11:00 i utlandet.

Vi ønsker dere et hyggelig opphold på våre hytter.

Inkl mva
Handlekurv Handlekurv
Ingen varer i kurven

Følg oss på facebook  Informasjonskapsler
X
Vi bruker informasjonskapsler. Dersom du fortsetter å bruke denne siden godtar du at informasjonskapsler blir brukt.
Sykehuspersonalets Interessekontor SA, Kirkeveien 166, 0450 Oslo - Tlf: 22 59 20 40 - E-post: post@spik.no